Passend onderwijs, een andere manier voor het organiseren van ondersteuning in het onderwijs

Steunpunt voor ouders: persoonlijk en onafhankelijk advies

Alle leerlingen succesvol naar school

Passend onderwijs doen we samen!

 

Deze website

   

De meeste leerlingen doorlopen zonder problemen de basisschool. Voor sommige leerlingen is dat niet vanzelfsprekend. Zij hebben meer hulp of zorg, extra ondersteuning, in het onderwijs nodig.

Deze website biedt informatie over hoe de extra ondersteuning in het primair onderwijs in de provincie Friesland is georganiseerd. U vindt meer informatie over passend onderwijs, hoe de aanmelding op een school verloopt, de stappen wanneer speciaal (basis)onderwijs nodig is en de organisatie van het samenwerkingsverband. Ook vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. De buttons in het oranje kader wijzen u de weg!

Terug

 

Uw school

   

Passend onderwijs staat voor een nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel de ondersteuning op een reguliere school als op een school voor speciaal onderwijs. Niet langer zijn landelijke indicaties bepalend of een leerling een ‘rugzak’ krijgt of naar het speciaal onderwijs gaat. De scholen in een regio, samenwerkingsverband, gaan er samen voor zorgen dat alle leerlingen een goede onderwijsplek hebben. Dat kan bij voorkeur op een reguliere basisschool (met eventueel extra ondersteuning) maar als dat nodig is ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

De school waar u uw kind heeft aangemeld of waar uw kind naar toe gaat, zal in overleg met u bekijken welke ondersteuning nodig is en hoe deze het beste gegeven kan worden. Scholen en ouders hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. Ouders en school zijn gelijkwaardige partners die een stem hebben in het kiezen van een passend onderwijsaanbod voor de leerling. Ga hierover in gesprek of vraag er naar bij uw school. 

Terug

 

De regio

   

Alle scholen voor regulier (en speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in de provincie Friesland vallen onder het samenwerkingsverband ‘Primair onderwijs Friesland’. De belangrijkste taak voor het samenwerkingsverband is om alle leerlingen (basisschoolleeftijd) die wonen in de provincie Friesland een passende onderwijsplek te bieden. Daarvoor maken de schoolbesturen met elkaar afspraken over hoe zij samen zorgen dat er geen kind tussen wal en schip valt en alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.  Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Met de gemeenten in de regio heeft het samenwerkingsverband overleg over de afstemming tussen onderwijs en zorg. 

Terug

Samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs in Friesland

Wat wilt u weten of doen?

 

 


SwvFriesland   @PassendOnderwijs Frl  14 november
Een mooie opsteker voor iedereen die hard werkt aan Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Friese primair on… https://t.co/IvCJ7kzUxO
SwvFriesland   @PassendOnderwijs Frl  23 november
RT @GeaDvhN: #Krimp gaat in Friesland sneller dan verwacht. https://t.co/GTTIF20EUe
SwvFriesland   @PassendOnderwijs Frl  16 november
RT @mariekeboon: Goed bezochte bijeenkomst van OPR @SwvFriesland Praten met ouders en personeel scholen over #passendonderwijs Mooi initia…
22 februari 2018 Commissie van Advies
8 maart 2018 Commissie van Advies
22 maart 2018 Commissie van Advies
27 maart 2018 Ondersteuningsplanraad
5 april 2018 Commissie van Advies
10 april 2018 Bestuur samenwerkingsverband
19 april 2018 Commissie van Advies
17 mei 2018 Commissie van Advies
29 mei 2018 Ondersteuningsplanraad
31 mei 2018 Commissie van Advies
12 juni 2018 Bestuur Samenwerkingsverband
14 juni 2018 Commissie van Advies