Het samenwerkingsverband

Onafhankelijke toetsingsraad

De onafhankelijke toetsingsraad heeft als taak:

  • voorafgaande goedkeuring verlenen aan de begroting voordat deze kan worden vastgesteld door bestuur;
  • voorafgaande goedkeuring van de jaarrreking voordat deze kan worden vastgesteld door bestuur;
  • besluit omtrent decharge van de bestuursleden.

 

 

Leden onafhankelijke toetsingsraad:

- de heer IR. R. Smit

- mevrouw M. van Zonneveld-Drost

- mevrouw M.H. Thalens-Kolker