Personeel en ouders praten mee

Meer over de ondersteuningsplanraad

 

De OPR heeft vier nieuwe leden (najaar 2017):  
John Orie (ouder regulier onderwijs)

Rosieta van der Meer (personeel regulier onderwijs)

Bas van der Heijden (ouder speciaal basisonderwijs)

Ilona Duursma-Tjassing (ouder speciaal onderwijs)

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit 8 personeelsleden en 8 ouders van scholen in het samenwerkingsverband. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

 

Belangrijkste taak van deze raad is meepraten over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dat is het meerjarenbeleidsplan waarin afspraken staan over hoe alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft hier instemmingsrecht op.

 

Neem contact op met de OPR:

oprfriesland@gmail.com

 

* Notulen OPR 29-09-2015

* Notulen OPR 03-11-2015

* Notulen OPR 12-01-2016

* Notulen OPR 29-03-2016

* Notulen OPR 24-05-2016

* Notulen OPR 27-09-2016

* Notulen OPR 29-11-2016

* Notulen OPR 28-03-2017

* Notulen OPR 23-05-2017

 

* Jaarverslag OPR 2014-2015

* Jaarverslag OPR 2015-2016

* OPR Plan SWV PO21.01 Fryslân 2015-2016

* OPR Plan SWV PO21.01 Fryslân 2016-2017