Personeel en ouders praten mee

Meer over de ondersteuningsplanraad

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit 8 personeelsleden en 8 ouders van scholen in het samenwerkingsverband. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

 

Belangrijkste taak van deze raad is meepraten over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dat is het meerjarenbeleidsplan waarin afspraken staan over hoe alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft hier instemmingsrecht op.

 

De OPR bestaat uit de volgende 16 leden:

Judith Holtzer (personeel regulier onderwijs)

Hans Pannekoek (ouder regulier onderwijs)

Thijs van der Kaaij (personeel regulier onderwijs)

Anke Marije Zonneveld (ouder regulier onderwijs)

Petra Torenga (personeel regulier onderwijs)

Jeroen Vogelzang (ouder regulier onderwijs)

Jan Willem de Vries (ouder regulier onderwijs)

Maaike de Bruin (personeel regulier onderwijs)

Marieke Heida (personeel regulier onderwijs)

Roos Damstra (ouder regulier onderwijs)

Ilona Duursma (ouder speciaal onderwijs)

Rixt Ytsma (personeel speciaal onderwijs)

John Orie (ouder regulier onderwijs)

Rosieta van der Meer (personeel regulier onderwijs)

Bas van der Heijden (ouder speciaal basisonderwijs)

Gera Kamsteeg (personeel speciaal basisonderwijs)

 

 

Neem contact op met de OPR:

oprfriesland@gmail.com

 

* Notulen OPR 28-11-2017

* Notulen OPR 16-01-2018

* Notulen OPR 27-03-2018

* Notulen OPR 29-05-2018

* Notulen OPR 02-10-2018

 

 

* OPR Plan SWV PO21.01 Fryslân 2018-2019

* Speerpunten OPR 2018-2019

* Jaarverslag OPR 2017-2018