Activiteiten van het samenwerkingsverband

Wat staat er op de planning?

De vergaderdata van de verschillende commissies en onderdelen van het samenwerkingsverband:

 

1 oktober 2019 Ondersteuningsplanraad
26 november 2019 Ondersteuningsplanraad
10 december 2019 Bestuur samenwerkingsverband
14 januari 2020 Ondersteuningsplanraad
25 februari 2020 Bestuur samenwerkingsverband
24 maart 2020 Ondersteuningsplanraad
14 april 2020 Bestuur Samenwerkingsverband
26 mei 2020 Ondersteuningsplanraad