Activiteiten van het samenwerkingsverband

Wat staat er op de planning?

De vergaderdata van de verschillende commissies en onderdelen van het samenwerkingsverband:

 

25 februari 2020 Bestuur samenwerkingsverband
24 maart 2020 Ondersteuningsplanraad
14 april 2020 Bestuur Samenwerkingsverband
26 mei 2020 Ondersteuningsplanraad