Activiteiten van het samenwerkingsverband

Wat staat er op de planning?

De vergaderdata van de verschillende commissies en onderdelen van het samenwerkingsverband:

 

29 mei 2018 Ondersteuningsplanraad
31 mei 2018 Commissie van Advies
12 juni 2018 Bestuur Samenwerkingsverband
14 juni 2018 Commissie van Advies
28 juni 2018 Commissie van Advies