Activiteiten van het samenwerkingsverband

Wat staat er op de planning?

De vergaderdata van de verschillende commissies en onderdelen van het samenwerkingsverband:

 

2 oktober 2018 Ondersteuningsplanraad
4 oktober 2018 Commissie van Advies
18 oktober 2018 Commissie van Advies
1 november 2018 Commissie van Advies
15 november 2018 Commissie van Advies
27 november 2018 Ondersteuningsplanraad
29 november 2018 Commissie van Advies
11 december 2018 Bestuur samenwerkingsverband
13 december 2018 Commissie van Advies