Ouders en scholen samen

Kom je er toch niet uit?

Een passende onderwijsplek voor een kind bieden gaat in nauwe samenwerking tussen school en ouders. Soms kan het gebeuren dat school en ouders er samen niet uit komen. Er kan bijvoorbeeld een meningsverschil zijn over de ondersteuning die een kind nodig heeft of over de school waar een kind naar doorverwezen wordt.

Dit is altijd een vervelende situatie. Wat kunt u in zo’n situatie doen?

  1. Ga in overleg met elkaar. Als dat met de leerkracht en/of IB-er niet lukt, dan kunt u een gesprek met de schooldirecteur aanvragen.
  2. Is er onduidelijkheid over de informatie die u krijgt of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Stel uw vraag aan het Steunpunt passend onderwijs van het samenwerkingsverband.
  3. Voelt u zich onjuist behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur. Informatie over de klachtenregeling van uw school, vindt u in de schoolgids of op de website van de school.

 

Komt u er ondanks deze drie tips niet uit, dan zijn er een aantal bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden. Deze zijn ook door de school te benutten.

Meer informatie over de bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden vindt u hier