Hoe organiseren we passend onderwijs in onze regio?

Lees het ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij met de scholen voor elk kind passend onderwijs realiseren, welke afspraken ze daar met elkaar en met andere betrokkenen over maken en hoe ze het budget inzetten. Het is een wettelijk verplicht document dat minimaal een maal per 4 jaar wordt vastgesteld. Het is als het ware het businessplan van het samenwerkingsverband en beschrijft de koers voor de komende jaren.

Klik op de afbeelding voor de publieksversie van het ondersteuningsplan 2018-2022. Het volledige ondersteuningsplan is te downloaden via: Ondersteuningsplan 2018-2022