Personeel en ouders praten mee

Meer over de ondersteuningsplanraad

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit maximaal 8 personeelsleden en maximaal 8 ouders van scholen in het samenwerkingsverband. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

 

Belangrijkste taak van deze raad is meepraten over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dat is het meerjarenbeleidsplan waarin afspraken staan over hoe alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft hier instemmingsrecht op.

 

De OPR bestaat uit de volgende 14 leden:

Judith Holtzer (personeel regulier onderwijs)

Hans Pannekoek (ouder regulier onderwijs)

Thijs van der Kaaij (personeel regulier onderwijs)

Anke Marije Zonneveld (ouder regulier onderwijs)

Femke Marije Bijl (ouder regulier onderwijs)

Jan Willem de Vries (ouder regulier onderwijs)

Marieke Heida (personeel regulier onderwijs)

Roos Damstra (ouder regulier onderwijs)

Ilona Duursma (ouder speciaal onderwijs)

Rixt Ytsma (personeel speciaal onderwijs)

John Orie (ouder regulier onderwijs)

Rosieta van der Meer (personeel regulier onderwijs)

Bas van der Heijden (ouder speciaal basisonderwijs)

Gera Kamsteeg (personeel speciaal basisonderwijs)

 

 

Neem contact op met de OPR:

oprfriesland@gmail.com

 

* Notulen OPR 27-11-2018

* Notulen OPR 15-01-2019

* Notulen OPR 26-03-2019

* Notulen OPR 28-05-2019

* Notulen OPR 01-10-2019

* Notulen OPR 26-11-2019

 

 ACHTERBANAVOND GAAT NIET DOOR I.V.M. CORONA  MAATREGELEN

'(G)MR ALS BREEKIJZER VOOR PASSEND ONDERWIJS?'

24-03-2020 aanvang 19.30 uur

locatie SBO de Súdwester, Kaatsland 5b in Sneek.

 

* OPR Plan SWV PO21.01 Fryslân 2018-2019

* Speerpunten OPR 2018-2019

* Jaarverslag OPR 2017-2018