Het samenwerkingsverband

Het bestuur

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland is een stichting. Het bestuur bestaat uit 7 personen die voorgedragen zijn door de betrokken schoolbesturen en bestaat uit de volgende personen:

 

  • Dominicus Hooghiemstra
  • Geert Diever
  • Roel Krijnen
  • Eric Rietkerk
  • Gea Boersema
  • Sake Saakstra
  • Een zevende onafhankelijk lid

Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.